Giữ gìn bầu không khí trong lành của công ty cũng chính là bảo vệ trái đất xanh

   14/04/2023
   228
Đất đai ,tài nguyên thiên nhiên, động, thực vật…tất cả các yếu tố có tác động, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe, đời sống của con người. Môi trường đã cung cấp cho ta không gian để chúng ta có thể sống, cung cấp nguồn tài nguyên để con người sản xuất và cũng là nơi chứa đựng chất thải.
Chúng ta có thể khẳng định rằng, ở tất cả các thời đại nào môi trường đều rất quan trọng đối với con người. Giữa môi trường và sự phát triển có mối quan hệ chặt chẽ với gắn bó với nhau. Môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi môi trường. 
Toyota Nha Trang được chứng nhận chỉ số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý nước thải, tiếng ồn, nước thải công nghiệp , và một số chất độc hại trong không khí ở mức an toàn cho sức khỏe của con người.Các chỉ số Carbon monoxide (CO).Sulfur dioxide (SO2). Nitrogen dioxide (NO2). Hoàn toàn trong phạm vi an toàn và được cấp phép. 
Nhận thấy môi trường vô cùng quan trọng,Toyota Nha Trang luôn phát động phong trào gìn giữ có thể làm giảm tác động đến môi trường. Bằng những việc làm thiết thực : 
Giữ gìn vệ sinh chung, giảm thải sử dụng chất nhựa độc hại
Hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải bảo đảm nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 
Tiết kiệm năng lượng, bằng cách tắt tivi và đảm bảo bạn tắt đèn khi bạn rời khỏi phòng. Bạn không chỉ tiết kiệm tiền cho hóa đơn tiền điện, bạn sẽ giảm được khí thải từ các nhà máy điện. Mua các thiết bị tiết kiệm năng lượng……… 
Chúng tôi luôn giữ gìn bầu không khí trong lành của công ty cũng là bảo vệ trái đất xanh !