Thông báo

   05/07/2021
   22

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Toyota Nha Trang xin thông báo

1. Địa điểm :Trung tâm chăm sóc và lái thử xe, Vòng xoay cầu Bình Tân, tạm dừng hoạt động. 
2. Địa điểm : Showroom Toyota Nha Trang- Km5 - Đường 23/10 – Xã Vĩnh Hiệp – Tp.Nha Trang – Khánh Hòa vẫn hoạt động bình thường, đề nghị quý khách hàng thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5k ( khử khuẩn, khai báo...) - ngồi giãn cách theo sắp xếp của nhân viên Toyota Nha Trang, tránh tập trung người - đảm bảo an toàn.
 Trong thời gian này khách hàng hạn chế vào tham quan nhà xưởng. 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!