Cùng chung tay phòng chống Covid-19

   18/06/2021
   63

Là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực trong thời điểm này. Chiều ngày 16/6/2021, đại diện công ty cổ phần Toyota Nha Trang đã trao số tiền 58.000.000đ (Năm mươi tám triệu đồng) ủng hộ quỹ phòng dịch Covid -19 cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó Công ty cũng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng - chống dịch như thực hiện 5K, dịch vụ tại nhà, bán hàng online, không để dịch bệnh lây lan trong đơn vị và cộng đồng.

- Với phương châm: “Đảm bảo an toàn và luôn chung tay cùng cộng đồng”

- Toyota Nha Trang hy vọng sẽ đóng góp một phần cùng Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng một cộng đồng an toàn, lành mạnh và phát triển.